Niederlande

… lees  Über mich …

… en …

 

377905_285473264829241_179928856_n

Toen ik met bijna twintig jaar naar Nederland kwam sprak ik alleen maar een Zuid-West-Duits dialect. We hadden op school wel geleerd Hoog-Duits te verstaan maar geen van ons (inclusive de leraars) kon het spreken. Ik woonde van 1980 tot 1990 in Nederland. Op het eind dacht niemand die mij leerde kennen meer dat ik een Duitser was. Brabants misschien … of Belgisch. Nederlands is dus eigenlijk mijn eerste echte taal. Hoog-Duits leerde ik pas toen ik 1990 weer terug kwam. De Nederlanse taal is dus voor mij een middel van expressie wat erg dicht bij mijn hart staat, in elk geval dichter dan Duits of Engels.

Ik leefde nog eens in Nederland, van 2011 tot 2013. Deze tijd was echter ëën van de moeilijkste tijdstippen in mijn leven. De reden hiervoor was dat alles waar ik van hield in Nederland pakweg was verdwijnen. Ik vind inmiddels dat de Nedelandse zamenleving waar ik zo veel over tolerantie en respect had geleerd alleen maar nog een schaduw van zich zelf is. In die tijd begon ik over mijn belevenissen en ervaringen in Nederland op zijn Nederlands te schrijven. Deze articelen … en misschien ook nieuwe … maken deel uit van

Recent Posts Netherlands